Akupunktur, Zoneterapi, Massage & Qigong
Permatopia 50, 4653 Karise & Torvet 28, 4600 Køge tlf.: 40 27 20 60

Hvordan forløber en normal konsultation hos mig

Den første konsultation begynder normalt med en grundig samtale, hvor du fortæller mig hvad du gerne vil behandles for, hvorefter jeg spørger til hvilke sygdomme eller problemer med helbredet der har været helt fra barnsben af og frem til nu.

Hvis det drejer sig om et akupunktur- eller zoneterapi-behandlingsforløb, foretager jeg som reglen en grundig kinesisk puls- og tungediagnose, som afdækker, hvilke meridianer og funktioner i din krop der er i ubalance. Jeg skriver ned hvad jeg finder i pulsen og på tungen, så vi begge kan følge med i udviklingen under behandlingsforløbet.
Ved massage/akupressurbehandlingsforløb foretager jeg puls- og tungediagnose efter ønske.

Jeg undersøger ofte også din kropsstilling, som afslører de strategier din hjerne og dit nervesystem benytter til at styre vigtige funktioner i din krop. Jeg søger tillige ofte i ørene for øreakupunkturpunkter der er behandlingsmodne.

Samlet set får vi en kinesisk diagnose ud af det, dvs. en helhedsvurdering af, hvilke meridianer og funktioner i din krop, der ikke er i balance (ikke fungere optimalt).

Min anbefaling af behandling tager udgangspunkt i det du gerne vil behandles for, samt i det der er blevet klarlagt i vores samtale og mine iagttagelser og undersøgelser af årsagen til dine symptomer (den kinesiske diagnose). Jeg vil ofte også give gode råd til selvhjælp, så vi sammen hurtigere kan få dig i balance. Jeg lægger vægt, på at mine klienter hele vejen er nøje med i, hvad der foregår under behandlingsforløbet.

Første behandling er på ca. 2½ time inkl. grundig samtale, diagnosticering og behandling, derefter vil en normal konsultation ofte varer 1½ time, alt efter hvilke behandlingsmetoder vi tager i brug.Hvis vi bliver enige om at kombinere flere af mine behandlingsformer varer, en konsultation ofte fra 1½ til 2 timer. Hvis det ønskes foretager jeg selvfølgelig også første ganng behandlinger uden længere samtale og pulsdiagnose m.m.

Klassisk Kinesisk Akupunktur, Zoneterapi, Massage & Qigong
Permatopia 50, 4653 Karise & Torvet 28, 4600 Køge  tlf: 4027 2060, mail: info@aoz.dk